بیمار کوچک!!!

یا بهتره بگم سیاست مدار کوچک..

اولا که اندازه یه تولد براش کادو آوردند..

تو این ملاقات کنندگان عمه من که رفته بود ببینتش..چون با عجله هم رفته بود هر چی فک رمی کنه چی بخره براش دو بسته پفک می خره..

این آقا عاشق پفک..

می بینه عمه اومده یمگه.. بهبه عمه هم که اومد ببینیم عمه برا من چی آورده..

که عمه پفک رو بهش می ده.. چشاش از خوشحالی برق یم زنه ها.. (اینو معصوم گفت) ولی می بینه  باباش اونجاست ... می گه عمه عجب چیز بدی خریده.. پفک اصلا خوب ینست.. و کلی سخنرانی می کنه.. و می گه بیندازینش تو سطل آشغال..

معصوم یم گه نه می بریم سوپر مارکت عوضش می کنیم..

مطمئن که میشه دیگه نمی اندازنش تو سطل آشغال یواشکی به معصوم یم گه(اگه بیام ببینم پوست پفک تو خونه دارین یا اینکه پفک نصفه هست من می دونم و شما)

یعنی با زبان بی زبانی می گه که تنها تنها نخورنش..

.........

یه بار هم دلش چیپس می خواسته و مادرشو عاصی یم کنه از بی چیپس چیپس می گه (این موضوع مال قبل از بیمارستان.. وقتی خوب بود) بعد می بینه عمه هاش دارن چیپس می خورن می ره باهاشون شریک بشه که می بینه پدرش اومد.. رو به باباش می گه.. واه واه .. بابا ببین این عمه چقدر آشغال خور و کثیف هستند و چرت و پرت یم خورن..

......

مطمئن باشید به کسانی که وبلاگ ندارند پسورد نمی دم.. اونهایی هم که دارند گزینش می شن..

و در ضمن از اینکه گاهی خصوصی می نویسم معذرت می خوام..

مجبووووووووووورم

/ 2 نظر / 4 بازدید
ژاله

جالب بود.. شانسی خواندم..

خانم خونه

چه زبونی هم داره ماشالله . خدا رو شکر انگار حالش خوبه !