رو راست..

می دونی رو راست نیستی..

خیلی قشنگ .. می گفتی من نمی تونم برم.. خسته ام..

حالم به می خوره..

من نم یخوام ادا در بیاری..

بگو نمی شه.. کار دارم.. این ناراحتیش کمتر..

تا منو با یه عالم کار.. یه عالم بار.. بذاری خونه.. بگی ساعت ٣ اینجا باش بریم..

بعد بگی.. من حوصله ندارم اصرار کنند شب بمون.. خستگی رفع کن. بعد برو هاااااااااااااا.. من شبانه بر می گردم..

اصلا کی توی نامردتو از این به بعد تحویل می گیره.. وقتی من نخوام..

چی فکر کردی..

توهم زدی...

اون جمله برم یگردم هاااااااااااااات هم کمتر از این نبود که.. من خسته ام.. با خستگی تا اونجا می ریم.. با خستگی هم بر می گردم. .انشالله .. تصادف سنگینی می کنیم.. همتون رو می کشم..

بعد هر چی هم شد تخسیر تو خانواده ات..

............

گمشو..

اصلا دعوتت نمی کنیم..

حالا می بینی..

فکر کردی خانواده من اینهمه تحویلت گرفتند بابت توئه.. نخیر .. بابت فرهنگ خودشونه..

وگرنه عین خانواده بی فرهنگ بی شعور احمق تو.. م یرفتند خواستگاری.. و خلاصه همه مراسم رو بی من و تو انجام م یدادند.. و در مراسمی که اره و اوره شمسی کوره هم دعوت داشتند .. تو رو و من رو دعوت می کردند..

آره قربونت..

حالا تو تو توهم دعوت بودن شب خواسگاری زندادشت!!!!!!!!!!! باش..

تازه می گی که.. تو رو دعوت کرده بودند..

چون منو دقیقا تو مراسم همگانیشون دعوت کردند.. مادرت زنگ زد و دعوتم کرد..

ضمن اینکه من درد داشتم.. و مادرت خیلی قشنگ بهم گفت واسه ع قد می اومدی..

نامزدی هم نمی اومدی مهم نبود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

................

جون به جونت کنند خون بی فرهنگ خانواده ات تو رگته.. می خواد خوشت بیاد می خواد خوشت نیاد..

.................

امشب خانواده ام خونه داماد آینده دعوتند...

خوش باشی معصوم جان..

امیدوارم خوشبخت بشی.. من نامرد باز هم نیستم....

/ 2 نظر / 2 بازدید
نـانـا

ای خدا! چرا اینجوریه آخه! اه!!!!! حالم از این زندگی به هم می‌خوره! [سبز][سبز]

قزن قلفی

[تعجب]اواااااااااااا سیبی ؟ چرا قاط زدی دختر ؟ [ناراحت]