پنجاه تومنی...

دارم یه دستی به سر رویه یخچال می کشم...

تو در یخچال پره از پنجاه تومنی...

می گم هر وقت رفتی خرید... از اینجا پول بردار...

از این پنجاه تومنی هایه... سفید و قرمز...

فکرکنم مارک بهروزش بهتر باشه...

می گه نه اون پنجاه تومنی های فرمند بهتره... به سوپریه می گم با چایی می چسبه... گوشه هم داره...

/ 1 نظر / 4 بازدید
حامد

دوستی ای فدات جون و دلم جون و دلم سر اگر در قدم تو بدهم با خجلم دشمنی وقتی ز دل نوره محبت می بره رنگ آفتاب می پره اون دل می فروشه ارزون به خدا بی خبره اگه سودی ببره بی وفایی می خره درخت دوستی بنشان به کام دل به باراند نهال دشمنی بر کن که رنج بی شمار آرد خدایا خدایا به دل ها بده صفا که جان رو کنم من فدای یاری خدایا خدایا چی میشه به دنیا که از آسمونت وفا بباری