مادرانه!!!

من دوست دارم با فرزندم یا به عبارتی با بچه ام .. بچگی کنم..

من دوست دارم در نهایت آرامشی که با من بزرگتر دارد به یادش نیاید من از او بزرگترم..

من دوست دارم با بچه ام بچه باشم..

من دوست دارم در این خانه بی همبازی ، همبازی خوبی برایش باشم..

دوست دارم.. وقتی در خیابان دنبال بادبادکی می دود من هم با پای او بدوم..

من دوست دارم وقتی در پیاده رو ذوق کنان گربه ای را می ترساند من هم از خودم صداهای ترسناک در بیاورم برای ترساندن گربه .. تا او و من با من لذت ببریم..

من دوست دارم وقتی او روی پله برقی های از خوشحالی جیغ می کشد و برای افراد رهگذر دست تکان می دهد با او همراهی کنم.. تا در شادی کودکانه اش شریک شوم و با او کودک شوم..

من با دخترکم در آسانسور می خندم..

در ماشین برای پارها و سرسره ها و گربه ها و بچه ها و هواپیما دست تکان می دهم و بلندتر از او جیغ می کشم..

من با دخترکم در هر مکانی که او احساس کند باید شادی کند شادی می کنم .. پا به پای او می دوم و گاهی از او عقب می مانم..

من با دخترکم در شادی کودکانه گرفتن هدیه ای از غرفه داران شریک می شوم.. با او ذوق می کنم.. با او شادی می کنم..

من با دخترکم حتی صورتم را به ویترین مغازه ها می چسبانم..

من با دخترکم رو سبزه ها که راه می رفتیم و پایمان خیس می شد جیغ می کشیدم..

من با دخترکم وقتی بادکنکش را در هوا می چرخاند جیغ می زدم..

ما تمام مسیر دیروز را یا داشتیم جیغ می کشیدیم.. یا هورا می کشیدیم یا می دویدیم..

حتی وقتی بغلش کردم و سرش به سرم خورد با هم بلند بلند خندیدیم..

مهم نیست تو که منو دیدی چه فکر کردی..

مهم اینه که باید بچه باشیم.. وقتی دخترم کودک است.. مهم این است به کودکم خوش بگذرد..

مهم این است یادش نیاید من از او بزرگترم..

............

وقتی مادری یادت می رود کلاس بگذاری و ژست بگیری..

وقتی مادری حتی گل سرهای صورتی می زنی به موهایت .. از این پیشی دارها..

وقتی مادری (با کمال میل البته) به گوشی موبایلت پیشی اویزون می کنی... تا دخترک ذوق کند..

........

هنوز از بابت دیروز شارژم..

و دخترکم هنوز با خاطرات دیروز خوش است..

کلی با ذوق با آزی در مورد دیروز صحبت کرد........

باز هم ممنون..

.......

مامان آماده شیم.. کجا بریم..

بریم بیرون..

باشه مامان پس بیا لوچ لب بزن دیر می شه ها.. مامانی رچ لب زده ام..

نه برا من بزن.. ببین لبم لوچ لب نداره..!!!!!!!!!

............................

مامان برا من بستنی بخر خوب.. من دوتر اوبی هستم ها...

.......

مامان جوجه کباد بخوریم..

...

اینقدر خنده دار می خنده وقتی داره مثلا با تلفن صحبت م یکنه..

..............

مامان به سگه بگو سر و صدا نکنه دارم نماز می خونم.. سرم هم درد درفته ...

.........

مامان افتاب می خوره تو صورت انینا .. اعصابمو اورد ترده ها..

.......

/ 2 نظر / 4 بازدید
وحید

سلام من دنبال یه موسیقی می گشتم که بخشی از شعرش رو اینجا پیدا کردم(تو یکی از پست های مربوط به اردیبهشت 86) "امشب که به شوقت سر پروانه شدن دارم..." می دونید از کیه؟ آهنگش رو ندارید؟ راستی فضای آرومی رو درست کردی