من يه عالمه امروز درددل کردم ولی همه پاک شد

من ديگه هيچ چيز خوشحالم نمی کنه هر کی هم که ميگه منو دوست داره دروغ ميگه دورغ دروغ

من نمی خوام يه موجود اضافی مثل خودم بيارم تو اين دنيا که مجبور باشه منو تحمل کنه

يا اينکه سالها در حسرت بودن بامن يا داشتن من زندگی کنه

اصلا چرا من هر وقت درد دل می کنم اين ها پاک ميشن

/ 0 نظر / 5 بازدید