تولد درهاله ای از ابهام!!

اینکه بریم شمال تولد بگیریم یانه در هاله ای از ابهام فررفته..

چون همه اش تقصیر این جاری جان است..

از بس که زن و شوهر نفهم ه ستند..

از بس..

دختره نفهم بی ادب نمک نشناس .. نتیزنیزدیذسایزرهیهثصععصثغیلاث.هصثبایئازاتی.. به قول خانوم خونه اینها همه اش فحش بود..

اینهمه خاله جون رد حقش خوبی  کرده.. اینهمه تو عروسیش کمتر از مادرشوهرش زحمت نکشیده ... (چه بسا بیشتر .. که چه عرض کنم خیلی بیشتر)

زده با اون فشفشه خریدنش .. لباس مباس همه رو شب حنابندون سوزونده..

دو قورت و نیمش هم باقیه...

والله به خدا..

حالا اینها بماند اصلا گیریم دختر خاله یه چیزی به اون برادر لندهور احمقت گفته.. که نگفته...

تو نباید که با خاله این رفتار رو داشته باشی.. خاله ای که تو حتی از دخترش هم کوچیکتری..

اگه به اون شوهر احمقت می نازی.. جاری عزیزم بدون هیچکی چشم دیدن اون بی ادب رو نداشت.. چه برسه که به تو به خاطر داشتن چنین شوهر نوبری حسودیشون بشه..

جاری بی ادب بنده  عید نه زنگ زده به خاله.. بخوره توسرش.. تا کنون .. از عروسی تا الان حتی نرفته یه سر بزنه به اونها..

شوهرش تنها رفته اونجا عید دیدنی...

...............

واقعا مادر شوهر  من این چیزها رو نمی دونه.. چون خاله متاسفانه لام تا کام حرف نمی زنه... مادرشوهر من هم ندانسته نشسته اونجا حتما حرص می خوره که چرا اینها نرفتند خونه گل پسرشون...

چه دنیایی شده...

حالا اگه مابریم تولد فرگل رو شمال بگیریم..

خاله اینها هم باید بیان.. چون من می خوام بیان..

اگه هم نیان مادرشوهرم من بیشتر آتو دستش میاد..

بعد این جاری بی ادب من به خاله بی احترامی کنه .. بعد چی می شه: خاله حالش بد می شه.. قندش می ره بالا.. و حتی ممکنه دختره یه کار یکنه تولد فرگل من به هم بخوره..

به احتمال ٩٩ درصد نمی ریم..

حالا می مونه تولد تو تهران..

اینجا تولد بگیریم.. زنداداش گلللللللللللم باید بیاد.. یعنی خوب می گیم میان..

همسرم می گه حوصله اون بی ادب رو ندارم.. بیاد کاری کنه من ناراحت شم.. بعد نتونم جلو خودمو بگیرم یه چیزی بهش بگم.. می زنه تولد دخترمو خراب یم کنه..

می گه می دونم مخصوصا کرای می کنه تو ناراحت شی..

دعوتش نکن..

اینو می شه دعوتش نکرد.. ..

ولی طفلی داداشم که خودش این آتیش رو فوت کرد!!!!!!!!!! وگرنه ناراحتی چندین و چند ساله من آتشی بود زیر خاکستر!!!

از همه مهمتر فرگل منو بگو.. من حتما کاری می کنم بهش خوش بگذره..

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
لیدی جِین

عزیزم خیلی راحت... تولد خانوادگی نگیر. از خانواده و دوستان فقط اونهایی رو دعوت کن که بچه ی حدود فرگلک دارن. بعد هم بگو مادر با بچه فقط بیان.