تقديم به محبت بيکران دوره گرد مهربون

سلام ولگرد جون04.gif

نه اشتباه مغرضانه بود ....سلام دوره گرد جون

می دونی دیروز به عزیز جون گفتم که من یه دوست پسر مهربون دارم اونم از نوع اینترنتی گفتم که اون هر موقع اومد و کانکت شد پیشم میاد و من هم هر موقع خسته از کار یه سری به این اینترنت زدم و رفتم تو وبلاگم اونو می بینم ولی دوره گرد مهربون عزیز جون نه تنها غیرتی نشد و رگهاش بیرون نزد ... تازه خوشحالم شد و ازت تشکر کرد و گفت: خوبه اقلا من خیالم راحته که وقتی من سرم شلوغه یه نفر هست که به تو سر می زنه و حالت رو می پرسه تازه خستگیت هم رفع میشه و از همه مهم تر اینه که خطری برات نداره04.gif05.gif

خلاصه دوره گرد مهربون هر وقت از دیار ما گذر کردی منو از حرفات و پیامت بی نصیب نذار

قربون تو یه سیب کوچولوی چاق تنها

/ 1 نظر / 5 بازدید