خواب های سی در سی!!!

سی در سی بخوانید ولی سی** یا *** سی بفهمید..

اینقدر این خواب هام جالبه که یادم نمی مونه براتون بنویسم..

یکیش همین دیشب بود..

علی اف فوت شده بود. و یه گله ادم تو سر زنان و ناراحت داشتن می رفتن قزاقستان..

همه هم لباس های لختی پختی داشتن.. البته یعنی مانتو و چادر و روسری و این ححرف ها نداشتن..

بعد هر کی این دخمل منو می دید می  اومد فرت و زت می بوسیدش..

منم می گفتم با با اینها خارجی هستن و نکنه انفلونزای خوکی موکی داشته باشن...

یه چند نفرشون هم اومدن خونه ما حموم..

ولی خیلی جالب بود همشون از ترس اینکه مبادا هواپیماشون سقوط نکنه و نرسن به ختم علی اف ...

حالا این علی اف رو اسمشو تو یه وبلاگ خونده بودم.. ولی اینکه چرا فکر کردم رهبر قزاقستان نم یدونم...

....

خوابهای دیگه رو نگو.. همه در حال جنبشیم..

بعد یادمه یکی گفت نه سبز نه قرمز..

ما طرفدار جنبش آبی هستیم چون طرفدار استقلالیم..

حتما بعدش این آقاهه اسمش چی بود اون قرار بود رهبر بشه دیگه..

خواب مادر.. خواب.. بخاطر خواب که نباید کسی انداخت تو هلوفدونی..

.

 

برادر عزیز جون دیشب خونه ما .. همونطور که فکرشو می کردم دست نشسته و بعد از 10 ساعت تو سفر بودن و تو تهران گشتن اومد عسل منو بغل کرد بوسید..

حتی جیش هم نداشت بره دستشویی... تا دستشو بشوره .. حتما تو ترمینال رفته بود دستشویی...

اه اه اه..

بعد با همون دست به بچه غذا داد.. قاشق دهنیشو کرد تو دهن بچه من.. ای خدا کمک کن..

داشتم دق می کردم..

به عزیز جون موقع خواب گفتم.. گفت چیکار کنم. من اگه جای اون بودم اولین کارم این بود که برم حموم..  چون با دست شستن میکرب های این همه گشت و گذار از تنم بیرون نمی رفت..

ای قربون خدا برم.. یه بچه اینقدر تمیز (عین شوهر من که با کلمه حال به هم زنی تهوع می گیره) یه بچه اینقدر نظیف که بعد سفر هم راضی نمی شه دستشو تو خونه اساسی بشوره..

....

عسلک رو ندیدین که.. از ذوق داشت غش م یکرد..

هی یم رفت تو اتاق پهلو عموش یم موند.. هی می اومد پیش ما.. خلاصه تا ساعت یک و نیم بعد نیمه شب بساطی داشتیم.. و بزور خوابوندیمش...

/ 2 نظر / 4 بازدید