بهتر تریم!!!

امروز رو با کوفتگی از خواب برخواستیم...

فرگلکم داشت هی نق می زد...

باباش اومد تو اتاق که برش داره.. ساعت حدود 10 صبح بود...

نمی دونین بچه ام با دیدن باباش چقدر ذوق کرد... چه جیغ هایی می کشید...

تا ظهر بشور بساب داشتم.. جاتون خالی نهار ماهی داشتیم...

خیلی وقت بود ماهی درست نکردهب ودم...

با یه غذای محلی...

الان فرگلکم تو بلغ منه... دستش به کیبورد نمی رسه وگرنه براتون تایپ می کرد...

یه موزیک قشنگ داره پخش میشه ولی این اقای عزیز جون داره ورزش از نگاه دو می بینه..

امرو.ز رفتیم پیش فک . فامیلمون.. عمو و زنعمو رو هم دیدیم... شام نموندیم..

خدا فرحزاد رو از ما نگیره...

داداشی اینها هم بودن... خوش گذروندیم..

چیه حسودیتون میشه زنداداشم از بودن با من خوشحال میشه...

تازه کلی برام خرید کرده بود...

بعد تازه رفتیم میلاد نوور...

البته قبل فرح زاد..

یه جوراب شلواری خوشگل دیدیم... ولی فروشنده بداخلاق باعث شد نخرم...

بذار صغری بیاد میرم بازار می خرم..

یه شلوار دوختیدم تو خونه ای برا خودم ..خیلی لوسه

کاش اموزش خیاطی تزریقی بود...

حال کلاس رفتن ندارم

ولی شلوارم خیلی با حاله..

من برم.. قرفونتون

بای بای

/ 0 نظر / 4 بازدید