قاراشمیش!!!!

سلام....

همه چیز ریخته به هم...

همه چیز داغونه....

اعصابم خورده...

همه چیز قاطی پاتی شده....

همه هم آخر همین هفته همه کارشونو می خوان انجام بدن...

همه هم همین دو هفته همه مهمونیهاشونو میخوان بگیرن..

تاریخ مهمونیهاشون هم همه با من تنظیم کردن...

آخرش منو تیر بارون می کنن...

/ 10 نظر / 4 بازدید
محمد رضا

چه قاراشميشيه جدی جدی سخت نگير جوش نزن ... حل ميشه

محمد رضا

چه قالب نازيه شيرينی داره هاااااااا ....همينجوری فک نکن الکی ميشه قالب عوض کرد

شيدا

خوبی خانم خوشگل؟ دستت هنوز درد می کنه؟ رفتی مچ بند بخری

شيدا

نبينم سيبی جونم ناراحت باشه

شيدا

من قورمه سبزی می خوام

آمينا

سلام سيب جونم خوبی؟ غصه نخور خانوم گل... سيب ناراحت رو گاز نمی زنما!!!

شيدا

وای وای...نگفته بودی شيشه هم بلدی بشکنی آپ کردم ...جون من اين ۴ تا شيشه رو نشکون

شيدا

سيب جون همه ملت که شرکت کرده بودن نوشتن که گفتی ۵ تا!چندتا شاهد زنده برا حرفت هست... سيبی اينقذه حواس پرت نوبر والا

مازنی پاپلی

سلام سیبی مهربون ؛ صبح زیبای تابستانی نیمچه گرمت به خیر و شادی . ... مهم نیست !!! خداحافظ همین حالا