هفته دیگه این موقع ۲۸ ساله میشم...

یه عالم حرف زدم...

یه عالم ...

ولی همشو پاک کردم...

همشو...

هفته دیگه این موقع ۲۸ ساله میشم...

یعنی خیلی بزرگ!!!!!!!!!

هفته این موقع ، ۵ سال از اونموقع که من تصمیم گرفتم برا همیشه مال تو باشم می گذره...

پس چرا هیچ حسی ندارم!!!

چراهیچ هیجانی ندارم؟!!!

این یعنی بزرگ شدم؟

اگه میدونستم برا بزرگ شدم باید اینهمه تغییر کنم هیچوقت بزرگ نمی شدم...

هیچوقت...

/ 1 نظر / 3 بازدید
ساروی کيجا

خب ... آره .. همين جوری آدم بزرگ می‌شه ديگه .. بزرگ‌شدن درد داره .. و من البته ديگه از پروسه‌ی بزرگ شدن دراومده‌ام و به پروسه‌ی پير شدن وارد شده‌ام . يادم باشه يه پست درباره‌ی نشونه‌های پير شدنم بنويسم .