سلام به همه من دارم از گرما می ميرم. شما چطور؟

وای عزيز جون به من سر زد و من خوشحالم. عزيز جون امروز خواب آلو بود و با من نيومد يعنی من با اون نيومدم .

حالا فهميدم ديشب داشت فوتبال نگاه می کرد

زهره جونم خونه ماست . معصومه جونم امروز مياد. شايد شب رفتيم بيرون.

ما آب نداريم و کلی ديشب مشقت کشيدم

پنجشنبه هم تولد مهدی بود و کلی خوش گذشت . جاتون خالی.

راستی طيبه گواهينامه گرفت ولی صادق هنوز نگرفته

ديگه کاری ندارم فعلا. نظراتون و حرفهاتون رو دوست دارم بخونم. با تشکر از همه

/ 0 نظر / 4 بازدید