هشت هشت هشتاد و هشت!!!!!!!

نخندین ها.. اه و اوه هم نکنید.. این ها خودشون رو با ما قاتی کردند.. وگرنه این روز روز ما بود..

اون روز که ما این روز رو به اسم خودمون گذاشتیم!!!!!!!!!!! (چقدر روز تو روز شد) نم یدونستیم این روز قراره روز تولد امام رضا بشه...

اون روز که نزدیکی های امام رضا این قرار رو گذاشتیم نمی دونستیم امام رضا خودشم تو این روز....

حالا موضوع چیه..

ما از اونجاییکه بچه هفتاد و هفتی بودیم .. یعنی ورودی ففتاد و هفت بودیم و یه جورهایی هپت هپت هپتاد و هپت رو دوست داشتیم ... (فف یا همون حسین رفیعی یادتونه؟) قرار گذاشتیم هشت هشت هشتاد و هشت... هشت صبح دم در دانشگاه باشیم.. اولا اون روز که نمی دونستیم تولد امام رضاست این روز.. و اون روز نمی دونستیم این روز جمعه است..

ولی خوب همیشه همین بوده حسنی به مکتب نیم رفت بود..

البته این روزها که دانشگاه به یمن استادهای پروازی و ... جمعه ها هم کلاس هست دیگه این ضرب المثل خیییییییییلی کاربرد نداره..

عزیز جون گفت بریم دانشگاهتون..

ولی من نمی رم.. اون روزها فکر می کردم مردم همه دانه های دلشون پیداست..

ولی الان که فکر میکنم حوصله خیلییییییییییی هاشون رو ندارم... همه بالاخره منو یه جوری چزوندند و اونجامون رو سوزوندن...

اصرار نکنید نمی رم..

البته فکر کنم هیچکی نیاد..

کاش زودتر به فکر می افتادم یه فراخوان تو روزنامه یم دادم.. و ادرس سایتی ای میلی چیزی..

بعد اگه برو بچز جمع یم شدن خوب بود .. بعد همه می رفتیم دانشگاه بعدشم می رفتیم امام رضا.. شمع فوت کنیم.. !!!!!!!!

خلاصه خواستم بگم من یادم بود.. حسش نبود..

......

پ ن بی ربط: از صبح مغزم تو دماغمه.. داره می ترکه به مبارکی..

/ 0 نظر / 5 بازدید