سیب بازاری به بازار اومد!!!

سیب بازاری در واقع به بازار رفت..

بالاخره شاخ غول رو شکستم و رفتم بازار..

امروز .. کلی ادکلن برا عزیز جونم خریدم..

یه پیراهن خریدم.. و کلی هم لباس جدید برا فرگل.. برا خودم هیچی..

برا بابا هم خرید کردم و فرستادم رفت..

عزیز جونم هم خوابید .. نهار درست کرد.. و عاشقانه منتظر من بود..

جاتون خالی بود..

کلی النگو برا د خترم خریدم..١۵٠٠ تومن .. ١٢ تا..

و حالا دارم فکر می کنم که دخترکم چقدر با چندتا النگوی رنگی خوشه..

چه دنیای قشنگی داره..

بزرگتر که شد با هم ریم خرید و براش اونی که خودش انتخاب کنه رو می خرم..

حدود ١٨٠ تومن هم روسری برا مادرعزیز جون خریدم.. برا اینکه به امید خدا که از مکه بر گشت برا سوغاتی بده مردم..

طرف اونها خیلی همه به همه سوغاتی می دن.. !!!!!!!!!

اگه به نظرش بیاد..

البته فعلا با من خوبه.. فعلا... خدایا این خوبی را از ما نگیر..

/ 0 نظر / 5 بازدید