پارسا نامه!!!

پارسا اینها اومدن منزل ما.. اونها سه شنبه اومدن کرج.. بعد از شام اومدن اینجا... ما هم شام اونجا بودیم..

سر شام.. دلستر داشتیم... یعنی دلستر هم سر میز که نه سفره بود.. بعد پارسا گفت : عمو اینها چیه؟ خارجیه؟(با لهجه بخونین)

(انگار عمه معصوم بهش یاد داده که مدوم حروف انگلیسیه.. اونم دیده خارجی نوشته گفته عمو این چیه نوشابه خارجیه؟)

دیروز صبح مامان پارسا می ره خرید..

فرگل تو اتاق داشت گریه می کرد..

- عمه بیا داره پسرت گریه می کنه..

- عمه اون پسر من زنیست که دختر منه

- نه پسر توئه

-نه دختر منه.. فرگل دختره دیگه..

-یعنی میخوای بگی فرگل النگو دستش م یکنه؟

-- آره

- یعنی گوشواره گوشش می کنه؟

-آره

-یعنی گردنبند گردنش م یکنه؟

-آره

-یعن یرژ لب هم میزنه؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-آره.. البته وقتی بزرگ شد.. الان نمی زنده

-(پارسا با تعجب) وای چه پس چه دختر خوشگلی ایه این فرگل.. عجب خوشگله هاااااااااااااااااااااا چه قشنگه عمه..

الان داریم می ریم بیرون بقیه اش بیرون وقت یاومدم..

***

عمع این ماشین رو کی خراب کرد؟

اینو یه پسره که اومده بود خونه ما...

اسم پسره چی بود؟

اسمش.. اسمش... (کلی فکرکردم تا یه اسم بگم که تو فامیل نباشه..) اینو امین خراب کرد..

امین پسر خیلی بدیه عمه..

بعدا کاشف به عمل اومد که تو خونه اونها هم یه پسر خیالی به نام امین هست.. و همه کارهای بد رو اون پسره انجام میده... خیلی جاتلب بود که منم از اسمامین استفاده کردم..

***

اون یکی برادرزاده ام به مواد  دداخلی بینی میگه جوجو..(جان من توضیح رو کیف کردی؟)

اومد میگه مامان بیا این جوجو رو بردار جوجو دارم..

پارسا:اینکه جوجو نیست دماغه...

اون یکی: نه این جوجوئه..

عمه صغری برا پارسا توضیح میده که چرا به این میگن جوجو...

پارسا میره به باباش میگه بابا شما به من دروغ گفتین .. چرا گفتین این دماغه.. اسمش جوجوئه..

یک ربع بعد.. برادر زاده کرجیم میگه مامان من دماغ دارم..

پارسا دوییده میگه نخیر ببین اسم این جوجوئه نه دماغ...

***

پارسا.. در حال تفکر بعد یک ربع عین ادم بزرگها نشسته.. میگه می دونی عمه من دیشب خیلی بدرفتاری کردم.. با رفیقم (پسرعموشو می گفت) نباید سر گرفتن ماشین باهاش دعوا می کردم..

**

افاضات زهره..

این خواهر من خیلی متدینه..

میگه این غار منی که میگن یعنی نمی دونین کجاست؟ شما کی هستین!!!!!!!!

بعدشم جلوی اسم یکی از امام ها میگه خدا بیامرز.. حالا بیا ثابت کن که بابا این امام ها معصوم هستن.. نباید بگی خدابیامرز باید القابشون رو بگی.. اگه فهمید..

 

/ 0 نظر / 4 بازدید