من دختر خوبی شدم...

سلام

صبح به خیر

من هنوز کارم رو شروع نکردم...

چرا؟

چون خلقم تنگ میشه..

تازه دیروز کلی هم کار کردم و الان جلوتراز برنامه زمانبندی هستم...

دیروز که نه دیشب عزیز جونم اومد دنبالم...

تا برم تو ماشین... اندازه ۵۰ متر می خواستم راه برم ها.... جونم دراومد... نا نداشتم...

عزیز جونم خیلی ترسیده بود... رفتیم برام قرص خرید وکلی خوراکی... انگار من بشکه هستم.. البته از نظر ظاهر هستم ولی باور کنین اینقدر هم پرخور نیستم که...

من فقط تونستم کمی شیرکاکائو و دو تا قرص بخورم.. همین... عزیز جونم گفت که کمی بخواب رسیدیم بیدارت کنم...

نمی دونم چطوری رانندگی می کرد.. همش حواسش به من بود و هی منو نگاه می کرد..

آخه حق داشت بترسه... رنگ تو صورت نداشتم... اینقدر بی جون بودم که نتونسته بودم در ماشین رو باز کنم یا کمر بندم رو بکشم تا ببندم....

بمیرم برا عسلم.. کلی غصه خورد.... تازه من دیوونه یه سوال ازش پرسیدم... دیدم اشک تو چشمام جمع شد... و سعی کرد با حالت شوخی بگه : البته سوال به جایی بود و باید ما درباره این  نکته بحث کنیم.... منم دوبراه شروع کردم به چرت و پرت گفتم تا یادش بره ازش چی پرسیدم...

چشمامو بسته بودم داشت خوابم می برد که موبایل گلم زنگ زد... دیدم جواب نمی ده... بهش می گم چرا جواب نمی دی..می گه ولش کن کار مفت می خواد... تو که دیگه دوست نداری من برا کسی مفت کار کنم...

منم گفتم خوب نه اینکه پرسیدن نداره... دور از جونت کم ازمون بیگاری کشیدن...

نگاه کردم دیدم اوه .. جناب آقای بی ایکیوست که...

نمی دونم چرا مردم اینقدر ایکیوشون پایینه...

طرف اینقدر می دونه که عزیز جونم کلی حالیشه...و میاد دنبالش.. نمی دونم چرا فکر می کنه که ایکیو نداره؟

می خواد یه قرارداد چند میلیاردی ببنده... عزیز جونم تو پرزندته هاش براش فایلها و مطالب رو آماده کنه .... تازه مشاوره هم مفت بهشون بده... بعد حتما قول بده که با خانومت یه باری بیاین بریم فرحزاد...

تا خود کرج اگه گذاشت من بخوابم... مرتیکه کچل... (اوه البته این آقا تاس تشریف دارن... شانس من و هادی همینه... هم خودمون کچلیم هم دوستامون...04.gif05.gif)

عزیز جون دیگه پسر خوب شده میگه تا قرارداد نبنده یه دونه کاغذ هم بهش نمی دم.. تا همینجایه قراردادشم برا اینکه نکنه نتونه قرارداد رو بگیره مفتی کمکش کردم...

.....

رسیدیم کرج... عزیز جونمم منو برد تا یه شام مقوی بخورم... اونم نتونستم... بعدشم که رفتیم خونه... کنار بخاری که دراز کشیدم بیهوش شدم... تا ساعت ۱۲ که عزی جونم برام اب و قرص آورد... تازه چایی هم برام ریخت ... نیم ساعت پیشش بودم.. یعنی پشم موند تا خوابم برد...

بعد ساعت نمی دونم چند با مهربونی بیدارم کرده می گه ... سیب جونم فردا اگه نبرمت سر کار ناراحت نمی شی.. منم با تعجب می گم چرا؟... میگه آخه باید بیدار بمونم کلی هم کار دارم فردا دیر می رم سر کار... گفتم باشه.... ولی هنوز رو سرم شاخ دارم...

صبح هم باز دو دقیقه دیر رسیدم وکلی تاخیر خوردم...

سوار تاکسی شدم که خطی بود...

دختر خوبی هم بودم...

/ 1 نظر / 4 بازدید
رسول

شما حتما دختر خوبی هستی .... ببخشين ... من يادم رفت اون موقع ... الان مطمئن باشين که لينکتون توی وبلاگمون هست ... اونم با کمال افتخار قربانت سيب عزيز