عین سمباده نرم!!!!!!!

در پی اپیلاسیون غافلگیرانه خودم.. هلویی شدیم بس صاف و صوف...

عزیز جون با هیجان و شگفتی: وای سیب جونم عین سمباده نرم شدی!!!!!!!

من: (آویزوون و متعجب) عین سمباده.. سمباده که زبر..

عزیز جون: نه اونور سمباده که زبر نه اونورش که خیلی نرمه..

من: پس با این حساب منکه همیشه عین سمباده ام.. گاهی این روش گاهی اون روش...

/ 1 نظر / 5 بازدید
آوامین

[ماچ][بغل]فرگل میگه الایی آمین ؟ الهی ...