یه بچه مسلمون اینجا پیدا نمیشه

بابا چرا هیچ کس به من نمی گه چطور باید اینجا عکس بذارم14.gif20.gif

بابا منم ارزو دارم20.gif12.gif

خوب شما بلدید من بلد نیستم و نمی تونم اینجا از کسی بپرسم یه بچه مسلمون پیدا نمی شه دست ما رو هم بگیره14.gif20.gif

وقتی می فهمین که خیلی دیر شده و من خودم رو از ناراحتی کشتم25.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید