حال من!!! ماجراهای ما و دوستم اینها!!!

حال من بد است..

بسیار بد..

انگاری هم اکنون مغزم با تمامی محتویاتش از دماغم در حال بیرون آمدن است..

انگاری من را در سونا گذاشته اند.. هوا بدجوری خفه است و دارم هی عرق یم کنم..

دقیقا بیم دو چشمم و بالای بینی ام درد می کند..

طفلی دخترم امروز خیری از من ندید..

البته با هم بیرون رفتیم .. گفتم برو لباستو بیار بپوشیم بریم ددر از خوشحالی در پوست خودش نمی گنجید.. هی می گفت .. عینک بزنیم بریم ددر..

آخه یه عینک آفتابی با فریم نگین دار قرمز خریده.. خودش انتخاب کرده..

امروز هم کلاهی جدید خریده.. و یه کفش صندل نیکتای صورتی..

امروز فریزرم را اعیانی پر کردم تا مبادا مادر عزیز جون خان هفته بعد که مشرف شدند اینجا احساس کمبود داشته باشند..

باید یخچال فریزم را تمیز کنم..

کسی نمی داند چه یخچال (فقط یخچال) و چه فریزی(فقط فریزر) خوب است.. جدیدیا کسی نخریده .. می خواهم یه یخچال بدون جا یخی جدا.. و یه فریزر جدا بگیرم..

فردا شب برادر شوهر کما فی السابق تشریف میارن اینجا..

ماجراهای شمالمان خیلی خلاصه  این می شود که.. ظهر پنج شنبه رسیدیم.. نهار منزل مادر عزی جون خان.. و شام منزل خودمان.. و صبح دوباره منزل عزیز جون خان تا بعد از ظهر .. و بعد از ظهر هم آمدیم .. دوستم و شوهرش و بچه یک ساله اش با ما بودند..

عطر بهشت (بهره های پرتقال و نارنج) مست کننده بود.. و فرگل به محض ورود به منطقه .. هی با تمام وجود نفسش را بالا یم کشید و می گفت به به..

آهان .. شام پنجشنبه جاری جان عذرخواهی کرد که مهمان دارم.. و ما فقط ایشان را به مدت نیم ساعت در صبح جمعه رویت کردیم چون تشریف بردند جهت امتحان...

البته برا فرگل کیک خردیه بودند تا دهن مادر همسر را ببندند.. مادر همسر هم اندازه ١ سال میوه همراهشان کرد که مبادا در مسیر یک ساعت و نیمه بهشان بد بگذرد خرس های گنده..

خرج هنگفتی در هفته آینده داریم.. خرج دوا درمان مادر عزیز جون خان و البته خرید مکه ایشان..

بیخود نیست راه به راه خواب مکه رفتن می بینم.. چون خرجش که فعلا با ماست..

دیشب هم خواب دیدیم در یه حرکتی از من خون زیادی می رود.. و دو بچه کوچک رو زمین افتاده اند.. یعنی دو جنین خون آلود .. در حد دوماهه بودند.. یکی دختر یکی پسر.. خواب بدی بود.. ناراحت از دست دادن فرزندانم بودم.. درد زیادی داشتم..

و تمام مدت غصه دار این بودم که وقتی در بیمارستان بابت این سقط بستری هستم فرگلم چه می شود..

دکتر آمد بالا سرم و شکمم را فشار داد.. اینقدر درد کشیدک که خیس عرق.. از خواب بیدار شدم...

.....

اعصابم از دست این دوستم که از شمال با ما آمد خیلی خرد شد.. ساره را می گویم و البته آزاده.. هر دوشان رو مغزم من بودند.. دیشب که خونه آزی اینها بودم.. تا عزیز جون از عروسی دوستش بیاد.. اینها با حرفهاشون ناخودآگاه یا آگاهانه آژارم دادند..

از دیشب اشتها ندارم.. از بس عصبی شدم..

این بماند که ساره بچه اشو طوری بار آورده که تو شلوغی که شلوغی .. تو کوچکترین صدایی عمرا بخوابه..

برا خوابوندنش هم ساره مغز آدمو می خوره.. از بس هی لالایی می خونه.. فرگل طفلی با صدای لالایی ساره هی بغض می کرد..

خیلی عادت نداره رو پا بخوابه.. همه اش باید شیر بخوره .. (البته به من ربطی نداره ها ولی اونها هی از من ایراد گرفتند منم باید از اونها ایراد بگیرم)

هی تیکه تیکه یم خوابه.. ساره هی با اصرار یم خوابونه بچه رو..

یه کاری نمی کنه بچه خسته شه..

اصلا خیلی بد بهش غذا می ده..

عادتش داده با ماست حتما غذا بخوره.. البته ماست می خوره و این وسط مسط ها یه سوپی هم می خوره..

بچه یه ساله رو بهش برنج نمی ده..

بچه یم خواد بخوره ولی این بهش نمی ده که بخوره..

بچه نم یخواد بخوره یان به زور می خواد بده بخوره..

یعنی می خواد برا خوردن بچه وقت تنظیم کنه.. در صورتی که هر وقت داره با ذوق مثلا ماهی م یخوره بهش نمی ده.. می گه بسشه.. خیلی خورد!!!!!!!!!!!!

هی می گه این سیبی بلند حرف یم زنه.. اعصاب منو خرد کرد.. البته وقتی خونه ما بود و من اون بودیم نه .. ولی عین عادت گذشته ها.. تا آزی رو می بینه شروع می کنه به ایراد گرفتن از من..

حالا چه شوخی وار چه جدی..

فرگل و پسر آزی که دو ماه با هم تفاوت سنی دارن موقع بازی جیغ می کشیدند گاهی.. البته نه جیغ بد.. جیغ ناشی از شادی..

با هم بلند یم خندیدند.. بچه ساره گریه می کرد.. می ترسید خوب.. اون گیر می داد که چرا اینها جیغ می کشن.. چقدر با سرو صدا بازی م یکنند.. این سیبی تو خونه هی با جیغ و داد با بچه بازی کرده بچه اش یاد گرفته..

(بچه آزاده کلا جیغ می کشه و گریه می کنه و دیگه بحثی توش نبود که بخواد باز گیر بده.. شاید هم برا این گیر نم یداد چون همیشه با آزی خوب برخورد می کرد..)

فکر کنین بابت اینکه بچه ساره بخوابه مجبور شدم تو گرما فرگل رو بردارم ببرم بیرون.. خوب شد که بردم تو پاساژی که هوا خوب بود.. فرگل و من خسته شدیم..

دلم می خواست برم خونه خودمون.. به آژی زنگ زدم که یم رم عکس بگیرم.. ساره گفت من تا یه ربع دیگه میام با  تو تا مانتو بخرم.. فرگل هم گرسنه بود هم خسته.. تا بریم مانتو بخره و برگردیم دیوانه شدم..

شامشون رو دوست نداشتم.. همشون می دونستن من دوست ندارم.. یعنی اون شام معده منو دوست نداره..

از  اون لحظه بغضم گرفت..

خسته بودم.. فرگل بالا آورد.. چون خیلی معده اش خالی بود...چون گرما زده شده بود. چون خسته شده بود..

ساره گیر داده که از بس چپوندی تو شیکم بچه اینطوری شد.. م یخواستم داد بزنم و های های گریه کنم..

فرگل رو تمیز کردم.. بچه ام از بس گرسنه بود باز نشست و غذا خورد..

ساره دیگه نه منو می دید نه فرگل رو..

بعد گیر دادن به موهای دخترم..

چرا موهاشو کوتاه کردی.. چرا ریدی به موهای بچه.. هوشی هم بهشون پیوست..

آره این سیبی عادت داره خودش موهای بچه رو کوتاه کنه.. و همش خرابش کنه..

اون یکی می گه خسیس ببرش آرایشگاه..

یکی می گه حق نداری دیگه موهاشو کوتاه کنی..

و یادشون رفته موهای بچه های اونها صاف صاف صاف و موهای دختر من حالت دار..

بچه های اونها می ذارن موهاشون رو خشک کنند. و بچه من نه و باعث می شه سرما بخوره..

موهای بچه های اونها خیلی زود بلند یم شه و البته چون صافه به چشم میاد.. و موهای فرگل نه..

گفتم من خیلی وقته دست به موهاش نزدم.. و فرگل آرایشگاه دوست نداره..

یکی می گه دروغ نگو.. اون یم گه پس چرا موهاش کوتاهه..

می گم رشدش کمه..

باز یکی می گه دروغ نگو.. آزی انگار (البته شاید) فهمیده دارم از دستشون عاصی می شم.. می گه آره خوب موهاش حالت داره ..

معلوم نمیشه بلند شده..

اون یک یم یگه چرا یه گل سر نمی زنی سر بچه.. می گم می زنم در می اره .. (شاید باز یکی گفت دروغ نگو)

ساعت نزدیک یازده آزی می گه تو شام چی خوردی؟!!!

می گم گوجه پخته های رو کباب تابه ای که برا فرگل بعد بالا آوردن درست کردم..

تا بچه ای می ره طرف بچه ساره اون یم زنه زیر گریه و رو روان من ..

تا یکی بلند حرف یم زنه اون گریه یم کنه..

تو خونه ما اصلا بابت صدای ما هیچ وقت بچه بیدار نشد.. خوب خونه آژی اینها جمعیت بیشتر بود.. صدای تلویزیونشون زیاد بود.. خونه ما کوچکتر بود ولی ساکت..

انگار ساره یادش رفته بود..

به بچه یک ساله اش همچنان سوپ می ده به صورت کاملا میکس شده عین سرلاک.. یا سرلاک می ده..

نمی ذاره بچه خودش غذا بخوره.. چون لباس بچه کثیف یم شه..

بچه اش خیلی دوستداره با قاشق و دست برنج بخوره یا غذا بخوره .. و اون نمی ذاره..

تا لباس و سر کله بچه کثیف نشه.. می گه یم ریزه رو سرش غذاها رو .. می گم خوب بریزه در عوض دو تا دونه هم م یخوره..

ولی خیلی نمی گم همین .. چون هم دوست ندارم بگم هم اینکه بغض دارم..

هوس شیرینی خامه ای کردهب ود.. عزی جون رو گفتم داشت یم اومد خرید..

وقت یعزیز جون رسید اونها تو اتاق بودند.. زن و شوهر و بچه.. چایی گذاشته بودم. من و عزیز جون خوردیم با آزی.. البته شیرینی هم خوردیم.. و آمدیم..

تو راه برام زنگ زد و تشکر. کرد .. به حماقت خودم خندیدیم بابت اینکه به خاطر اون گفتم عزیز جون شرینی بخره.. اونی که منو مسبب همه سر و صداهای تو خونه آزی اینها می دونست. من و فرگل..

در صورتی که حتی نفهمید عزیز جون اومد ما چای و شرینی خوردیم و رفتیم..

بی تعارف بگم حالا حالاها حوصله شو ندارم..

 

من بروم .. بای تا بعد..

/ 0 نظر / 2 بازدید