اسمايلی ها حمله کردند

برو بچز بدونند که من بالاخره توسط یکی دیگه از برو بچز باحال آدرس این اسمایلی ها رو پیدا کردم و حالا هم تو ..ونم عروسیه

اوا خاک به سرم شد

راستی مامان و زهره اومدن39.gif303.gif

دیگه اینکه من بیچاره باید برم با زهره خرید

من که رو پا بند نیستم از حال بد194.gif

خدا کنه که تو خیابون غش نکنم58.gif از خنده که نه از حال بد 187.gif

الان هم جلسه است 161.gif

دیگه اینکه داداش سومی رفته پیش داداش دومی تو شرکتشون  فکر می کنید مشکلات رفع خواهد شد217.gif216.gif

/ 0 نظر / 4 بازدید