سیب تنبل...

دیروز ساعت ۱۶:۲۰ از شرکت جیم شدم...

معصوم خونه ما بود.. سعی داشتم زودتر برسم تا ببینمش...

سوار یه سواری خطی شدم...

یه خانوم و دو تا آقا دیگه هم پشت نشستن...

جاتون خالی...

آقاها از این خوش صحبت ها بودن... بدطوری هم رو نقطه های حساس اعصاب من دست می ذاشتن...

خلاصه نزدیک های کرج من یکی دو جمله گفتم...

اونها همچین خوششون اومد...

یکی گفت خانوم شما تو دادسرا کار می کنین؟

منم گفتم نه.. ولی بعدش یه چیزی گفتم که اگه الان بنویسم.. منو می کشن...

خلاصه اونها هی حرف زدن هی حرف زدن...

باز من یهو در مورد ایرانی کالای ایرانی یه چیزی گفتم که... اون آقاهه که اصلا هم ندیدم چه شکلیه... گفت: خانوم یه کم خوشبین باش... فلان سریال رو دیدی.. گفتم نه.... بعد باز حرف تلویزیون شد...

من گفتم شما هنوز هم تلویزیون میبینین؟

اونها گفتن: شما ماهواره می بینین؟

گفتم نه؟ من سعی می کنم استراحت کنم تا کمی اعصابم راحت باشه...

................

خونه که رسیدم ساعت ۱۸ بود.. معصوم جونم رفته بود... خیلی دلم گرفت...

تو اون همه به هم ریختگی هی فکرکردم چیکار کنم... چیکار کنم... نشستم به فیلم دیدن...

عزی زجونم زنگ زد گفت: گل سیبم بشین فیلم ببین.. تا اعصابت خورد نشه من امروز خیلی دیر میام...

منم از جای خود تکان نخوردم.. دو تا فیلم دیدم.. شد ساعت ۲۲ البته یکیش هنوئز تموم نشده بود... عزیز جونم اومد... شام خورد... و ساعت ۲۳ من گفتم تا تو بیای من یه چرت بزنم...

چرت بنده تا ساعت ۴ ادامه داشت...

خونمون همچنان به هم ریخته است...

هیچکی نمیاد جمعش کنه؟؟؟؟؟

/ 2 نظر / 4 بازدید
خودم

vay nagoo, khone ma ham rikhte az in sar to on sar!