وقتی بابای نی نی کچل ميشه

هوای گرم تابستون

یه بعد از ظهره خفه تو شمال

یه بچه که فارغ از همه نا بسامانی های دنیا تو هال خونه داره بازی می کنه

صدای مرغ و جوجه و خروس از بیرون میاد

گاهی صدای ماشین و موتور و نی نی با شنیدن هر صدایی یه لحظه میشینه و دقت می کنه

باز صدای موتور میاد این بار با هر دفعه فرق می کنه صدا نزدیک  و نزدیک تر میشه و نی نی سر جاش میخکوب

حالا صدای زنگ در میاد و یه نفر در رو باز میکنه

صدای برخورد چرخ مو تور با دروازه و صدای گاز موتور در هم آمیخته میشه و نی نی حالا دیگه داره به در نگاه میکنه و حتما اگه شمردن بلد بود تو دلش شمارش معکوس رو شروع می کرد

در باز میشه و نی نی خنده رو لبش خشک میشه و ترس وجودش رو فرا میگیره

یه موجود فضایی وارد میشه و با صدایی کاملا شبیه صدای پدر نی نی او نو صدا می کنه

نی نی با تعجب نگاه می کنه و ...........

/ 0 نظر / 4 بازدید