شعر ...... بند...... تم.....با.....نی!!!

تا بیده همین بیده...

حرفهای نسنجیده..

خندهای مردیه (به ضم میم)...

تا بیده همین بیده..

لبهایش که خندیده...

از شرم نترکیده!!!!

تا بیده همین بیده...

غصه های نخوردیده...

عقلهایی که پکیده!!!

.......... که دیده (کلمه اول به دلیل داشتن حرف رکیک نقطه چین گذاری شد!!!!)

تا بیده همین بیده...

بچه همسایه تو خودش.... ر....ی....د....

بوش گندش همه را فراگیریده...

حتی هندوانه هم گندیده...

تا بیده همین بیده...

آردهای بیخیده...

الک ها آویخیده....

تا بیده همین بیده...

یه سیب درماندیده (درمانده شده)

عقل از سر به کف دادیده...

چشم در کف دست نهادیده...

پاهایش قلمیده...

دستهایش شکستیده...

در واقع...

سیبی مردیده....

تا بیده همین بیده..

چشمها پف آلوده...

دهن ها گشادیده

از بس خمیازیده...

فک ها کش آمدیده...

از بس که پرچانیده (پرچونگی کرده)

تا بیده همین بیده...

قافیه تنگیده...

شاعر جفنگیده...

اوه نه شاعره جفنگیده...

تا بیده همین بیده...

سیبی روانیده...

خواب آلودیده..

یه عالم کار بر سرش هوار گردیده...

تا بیده همین بیده...

تا کجا با این شعر آمدیده؟

مگه شما کار نداشتیدیده؟

چقدر بیکارتر از من پیداییده!!!!!!!!!!!!!

تا بیده همین بیده..

سیبی به قربان شما رفتیده...

الان مردیده..

چون به قربان شما رفتیده!!!!!

سیبی تا توسط رییس نکتیده..

باید رفتیده...

تا بیده همین بیده..

شعرها بی پایانیده...

جفنگیاتم شما را خندانیده؟!!!!

تا بیده همین بیده..

خداحافظی سخت بیده...

ولی وزارتی ها منو کشتیده..

اگه دیتاها نه اصلاحیده (دیتا ها رو اصلاح نکنم کشتن منو)

تا بییده همین بیده

اشکها روان گردیده...

سیبی طاقت نداریده...

ولی باید برفتیده...

پس من باییده....

تا اطلاع ثانوی بای

پ نوشتیده:

اگر اینها را نفهمیده..

بر خودتان خرده نگرفتیده...

اشکال از فرستنده بیده....

تا بیده همین بیده....

حالا یه کم خندیده..

تا سیبی از لبخند شما خوشحالیده...

قربان نانایی رفتیده...

قربان آمینایی هم رفتیده...

قربان شیدایی مردیده!!!!!

قربان خاله ای هلاکیده...

قربان شهابی نرفتیده...

خوب عزیز جون منو کشتیده...

نه شهابی کشتیده!!!!

/ 13 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سیب مهربون

پسته ایده؟!!!!!!!!!!!!!!!!1 الانه سیبی دیر کردیده تازه کوئیز داشتیده.. پس رفع زحمت کردیده

نانا

اوهوم سيبی کجائيده ؟ کی برگشتيده ؟ من اينجا بيده !

سیب مهربون

سيبی کلی باز شعريده (يا همون شعرريده) ولی الانه وقت نداشتيده حالا بره تا موقع نهار برگرده...گرديده!!!

نانا

نانا باز سوتيده !! الانه اومدم بيام اينجا بعد اکسپلورر رو باز کردم اون بالا مثل هيشه نوشتم fa که بقيشو خودش پيدا کنه و من تنبل خان فقط کليک کنم اونم پيدا کرد و منم کليک کيردم و

سیب مهربون

آخ کخ من هم قربون اون قلب مهربونتم مگه سيبی بی اجازه صاب خونه.. قاب مالب عوض م يکنه؟ ممکنه قالب تهی کنه .. ولی عوض نيم کنه

مازنی پاپلی

سلام سیبی مهربون ؛ خوبی انشاءا... ؟ اینجا چه خبره ؟ من با رویا اومدم !!!!!!!!!!!!!! خداحافظ همین حالا

شيدا

سيب جونم... من کشده مرده اين شعر گفتنت شدم

مازنی پاپلی

راستی سیبی مهربون و هر که اینجا میاد و مطلب می خونه : شنیدین دارن چیکار می کنن این ملاها ؟ دارن برای سلامتی خامنه ای مجلس شکرگذاری می گیرن !!!! این یعنی چی ؟ خداحافظ همین حالا