عکس های شمال... مرداد ۸۶

کوچه های سهراب یادتونه..

این بدون مه و اول صبحه...کوچه های سهراب

اینهم منظره تو راهه...

همون صبحی که با بابا جونم رفتیم شیر بخریم...

با دیدن اینها دارم فکر می کنم من اینجا .. تو دود و دم تهران چه می کنم!!!

یواش یواش داره مه میاد

اینم اون محله ای که رفتیم شیر بخریم..

خونه هاشون رو ببینین..

اینها ساکن همیشگی اینجان...

پشت خونشونه

 

این باغ سبزیشون...

عطر اونجا دیوونه کننده بود...

این صبحونه ای که برا ما تدارک دیدن تا برامون شیر بیارن...

 این دست بابا شکمو منه ها

اینم نون محلی که خودمون پختیم

نون محلی... و شاطر طیبه

/ 1 نظر / 6 بازدید
بلفی

چه صبحانه‌ی خوش‌مزه‌ای....