دست و رو نشسته

جناب دست و رو نشسته در حالت قهر به سر می برد

......

دوست که فامیل همسرم هم هست بدجوری به صحبت با من معتاد شده.. میخواهم از امروز ترکش دهم..

شانس نداریم که.. اونیکه باید با ما خوب باشه نیست(از فامیل شوهر) اونیکه خوب یا بد بودنش اصلا مهم نیست دارد پرپر می شود

مملکته داریم؟

...........

ماستی بود و هست به نام سون.. دلیلش هم 7 درصد بودنش بود و رویش عدد 7 نیز ذکر می شد کنار سون..

الان ماست سون با 5 درصد می اید و روش می نویسند ماست سون 5 درصد.. بازم به صداقتشون..

ولی مملکته داریم؟

از اثرات سیر افاق و انفس در بالا    ×××× ترین و فیس ×××××× بو××ک

..........

قزنی چی شدی مادر؟

/ 1 نظر / 2 بازدید
لیدی جین

[گل]