ماجراهايه آخر هفته سيب مهربون.... چهارشنبه

سلام177.gif

اما اندر حکایت چهارشنبه بعداز ظهر:

هنگام غروب بود که سیب مهربون  یک متر پارچه مقنعه ای از یه پارچه فروشی، های کلاس، برای خودش ستاند و و در حالیکه در کف بقیه پارچه هایه زیبایه انجا بود تلو تلو خوران از مغازه به بیرون شد84.gif  و روانه پل آزمایش گردید.   عزیز جون در بن پل منتظر سیب مهربون بود.

سیب سوار مرکب گردید و هر دو روانه کرج.

در راه، سیب دلتنگیهایه بسیاری نمود 54.gif و از بد روزگار گلایه هایه فراوان از خود بدر کرد37.gif  که: ای روزگار نامراد چطور امکان دارد که عاشق و معشوقی شب یلدا در کنار هم نباشند؟ چطو می شود که در کوتاهترین روز سال نیز در کنار هم نباشند؟ ای خدا ............37.gif54.gif

سیب مهربون می گفت و می گفت.... و عزیز جون هم هی آه از خود به در می کرد. تا اینکه مرد میدان گفت که: ای سیب بیا امشب شام را در بیرون از منزل میل نماییم.91.gif

سیب کمی به جنبه هایه مادی مسئله فکر نموده و گفت: نه. بریم در منزل،  نفری یه مرغ و نیم میل نماییم. به صرفه تر می باشد!!!!!!!!!

البته منظور سیب مهربون یه مرغ و نیم بدنیا نیامده بود که در کشور شما به نظر می رسد به آن تخم مرغ می گویند.83.gif

القصه؛ در این گیر و دار بود که سیب پیام کوتاهی از زنداداش گرامی دریافت نمود مبنی بر اینکه تشریف بیارید پیش ما.85.gif

طی بحث و بررسی هایه صورت گرفته سیب و عزیز جون به این نتیجه رسیدند که شام را بروند با بقیه بیرون میل نمایند. در این راستا سیب به منزل مراجعه نموده و تا انجام امور کارواش و کلیدسازی عزیز جون به خودش بسیار رسیده و رخت نو که شامل: پالتو و شلوار و کفش بود و بابت همه آنها صد چوب پیاده شده بود ، بر تن نموده بود. شده بود عین یه شاهزاده واقعی279.gif222.gif

جای شما که خالی نبود. ولی همگی به بیرون رفته شام میل نمودیم. سپس به آیس پک رفتیم و بستنی میل نمودیم.93.gif 

البته حق دارید که فکر کنید ما خرس هستیم. چون من واقعاً جایی برای بستنی نداشتم ولی مثل اینکه بحث کم کردن روی معده هایمان بود و نباید جلوی شکممان کم می آوردیم.65.gif

به هر حال خیلی خوش گذشت. مخصوصاً اینکه عسل عمه هی بوس می فرستاد.46.gif  و بسیار بسیار خوردنی شده بود.43.gif

سیب مهربون وقتی به خانه مراجعت نمود کلی با غصه و آه و ناله مقداری خشکبار اعم از آجیل و تمر هندی و ... برایه عزی جون اماده کرد تا او در دیار غربت علاوه بر غم دوری، غصه شکمش را نخورد.

و بدین سان چهارشنبه به پایان رسید.

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
عشق به خدا شاهراهي به کمال

من کیستم که در زمین و آسمانت هر جا روم تنها ترینم ... تو اگر مرا برای خود می خواهی قسمت میدهم به تار و پود واژه سنگین خواستن که دل را از این ظلمت برهان که من هم می خواهمت . من کیستم که از روز آغاز هم همه چیز برایم کهنه بود حتی در لحظه دیدار جهان گریستم ! غم را شبی بدرقه کردم و اکنون میهمان شبانه خشم است و فریادهایی آتشین که سوختن را بر درد پیروزی میدهند . من کیستم که هیچ نمی خواهم ! هیچ ! این کفتارهای بد بو چه می خواهند ؟ تک تک آنها محکوم به زجر و دردند و جلاد خشمگین حسد روحشان را با شلاق کینه شکنجه خواهد کرد ... من کیستم که این صحنه را به نظاره نشسته ام ؟ اگر اینان سزاوارند ؟ من نیز سزاوار دیدنم ؟ شاید حتی من همین هم نیستم ! در گوش من کسی نجوا میکند ؟ یا تو خو برایم گفته ای ؟ چه کسی مفهومی به سنگینی واژه خوب را در ذهن من آورد؟ این بار امانتت ای دوست عجب سنگین است ! آن شب که سربازان برفی با نور چراغ خیابان رژه میرفتند .. دانه دانه را برایت شمردم ! من کیستم که آوارگی را در صورتکی خندان معنی میکنم. شاید آواره ای بیش نیستم !

يلدات مبارك .