مهمون رییس...

عزیز جونمون اومده بودن شرکت...

جاتون خالی موقع نهار کلی خندمون گرفته بود...

پدرسوخته رو بهش نهار داده بودم برده بود با خودش... حالا نهار خودش مونده تو ادارشون...

الان هم تشریف بردن.. با اجازتون...

دلم خیلی براش تنگ شده بود که دیدار شد میسر و کمی بهتر گشتیم...

/ 3 نظر / 4 بازدید
محمد رضا

خوشحالم که خوشحالی و حالت جا اومده ... فکر کنم کمرت هم خوب خوب شده ديگه با ديدنش راستی با حرکت جلوی خونه هانی خيلی حال کردم ... از طرف من تو بزن قد عزيز جون ( همون حرکت بزن قدش )

محمد رضا

راستی منم يه جورايی برنامه عروسی رو ميخوام مثل ايده تو بکنم ... اما يه خورده متفاوت تر .. .اما مطمئن باش اگه جدی قصد کوی يار و بکنم حتما بعنوان مشاور ازت کمک ميگيرم ... ( فقط کوی یار ها )