می خوام مادر شم..

عمو پورنگ: دخترم شما چی می خوای اختراع کنی؟

دختر: من می خوام مادر شم و یه قری می ده که خدا می دونه..

 

..

چه دنیایی دارند این بچه ها..قلب

/ 4 نظر / 4 بازدید
سرباز

آخر راه اومدن با روزگار گره كوريه كه دست منه كه تموم اتفاقاي بدش شاهد زندگي سخته من واقعا سيب خوشگلي داري....