دومین بار..

برای دومین بار رفتیم دریا.. یعین با فرگل دومین بار بود..

دومین بار از لحاظ شنا..

شنا که چه عرض کنم.. زدن پای آب بچه به آب دریا..

اینبار خیلی حال داد.. خیلی...

منتظر عکس هاش تو وبلاگ خودش باشید..

دخترکم اصلا از موج های خروشان نم یترسید که هیچ.. برا اونها خط و نشون می کشید که بیاین ...

می گفت آب بازی بیا.. بعد هم جیغ می کشییییییییییییییییید...

فرداش با التماس میگفت...مامانننننننننننننننن بریم آب بازی...(با لحن یه بچه ملتمس بخونید)

/ 0 نظر / 5 بازدید