اووف...

برادر عزیز جون آقا تصانف نموده.. و اووف.. شده..

خدایا شکرت ... نه به خاطر تصانف .. به خاطر نجات جان او از تصانف...

ما به زودی به سرزمین مادری می رمیم تا عیادت یاز تصانفی از اون دنیا برگشته داشته باشیم..

خدایا ممنون که به نامزدش رحم کرده..

دلمان طاقت اووف شدن مردم را ندارد...

وبلاگ گلی جون روز شده... البته به روز شده...

...

منم اووف شدم. البته تصانف نکردم ها...

من تو گردنم غده ای قد پیدا شده... بسی درد ناک.. دعا بنمایید.. همه مریضان صدر اسلام خوب شوند.. من جمله ما که در تک قله ان هستیم...

......

برادرم که رفته تا خدمت مقدسش را به این مملکت.. بنماید!!! خوابی دید.. من نیز با مراجعه به کتب خطی قدیمی ام.. تعبیرش را یافت نمودم.. مبنی بر اینکه..

یا عروسی بسیار حوری چهره و پولدار نصیبمان می شود... که یهو با یه گند کاری همان عروس  ... از دماغمان می زند بیرون!!!!!!!!!!!! (عروس نه ها... کیف آمدنش بات رفتن نحسش یکی م یشود)

کیف نه کیییییییییف...

یا اینکه برادرم به مرگ شهادتاز دنیا می رود.. یعنی شهید می شود...

من می دانستم این داداش سر و گوشش می جنبد..

چون جدیدا آنها که اینگونه اند به این فیض نائل می شوند... یا اینکه به این فیض نائلشان یم کنن... (توسط خطوط حمل و نقل کشور.. همانند طیاره.. )

خلاصه هم تبریک بگویید هم تسلیت...

........

عروس حورسانمان.. از نشابور خواهد بود.. نیشابور نه ها.. نشابور...

/ 4 نظر / 4 بازدید
خانم خونه

ایشالله داداشی یه زن حوری می گیره خواهر شوهر

قزن قلفی

[خنده] به میل خودش تعبیر کرده بدجنس ؟ [قهقهه] ا پس داری باز میری شمال ... لابد اگر هم نری قرت قیامت میشه دیگه .که سیبی فلان و سیبی بیسار ؟ [عینک]

بهاره جووون

سلام پیش منم بیا..شاید نظر سیبی تو جلب کنه با هم تبادل لینک کنیم عشق کردم با اونجای پروفایلت:خانواده حق خوندن رو ندارن