چند تا عکس از عسل های عمه... پارسا

عکس پارسا جونم..

ببینین چطوری بلال می خوره...

                         پارسا شکمو...

پارسا جون و عزیز جون...

                                                        این عزیز جونه ها...با پارسا...

اینم لپ لپی پارسا گل عمه است...

                         پارسا در دالخانی...

پارسا کنار ساحل...

                                 پارسا کنار ساحل...

*** تو رو خدا می بینین..

از کی نرفتم شمال...

عکس تازه از کجا باید می اوردم...

ضمنا نی نی نداریم ها...

فکر بد بد نکنین..

/ 2 نظر / 4 بازدید

ته چهره پارسا و سپنتا چقدر به هم شبيه ! گمونم يه نسبتی با هم دارن ! نه ؟نکنه پسر عمو باشن ؟ سيبی جون خبر مبريه ؟ نی نی داری که زدی تو خط نی نی ؟ اينم برا اين گفتم که ديگه خودت جلو جلو نگی خبری نيست و حالگيری نکنی