وقتی عزیزجون مردم آزار ميشه...

وقتی عزیزجون مردم آزار ميشه... تا اشک منو در نیاره ول کن نیست که...

دیروز که نه پنجشنبه گیر داده بود اگه بخوای از طرف خونه هانی اینها بریم من پیاده میشم و می رم زنگ خونشونو می زنم...

بعدشم خودمو معرفی میکنم و به شوهر هانی جان میگم که ... عزیز دل برادر این فاستوس ها ... بهت میگن... (اسم مستعار همسر هانی) ... ولی اسم من عزیز جونه... تازه هانی و سیبیو من اینطورین و اونطورین... منمخواستم فقط بهت اطلاع بدم.. غرضی جز مرضی که دچارش شدم نداشتم...

بماند چقدر به شوخی تو خونه کل کل کردیم...

ولی وقتی داشتیم از جلوی خونه هانی رد می شدیم.. یهو عزیز جون ترمزید...

منو داری.. رنگم پرید... جیغ که چرا واستادی؟

طفلی اصلا یادش نبودها...

چند خانوم متشخص هم به گان اینکه این اقا مزاحم من شده با تعجب اندرون ماشین را نگریستند...

عزی زجون میگه: خوب واستادم ببینی هانی هست یا نه... وقتی دلت سیر شد راه بیفتیم...

وقتی علت جیغمو گفتم.. کلی خندید.. گفت: واقعا تو راجع به من چی فکرمیکنی؟!!!

منم گفتم من فکر نمی کنم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ولی خیلی ترسیده بودم ها...

فکر کن.. شوهر هانی بدونه اسمش چیه؟

/ 4 نظر / 4 بازدید
شهاب

سعيده

لذت برم هرچند اينروزا از هيچي ديگه لذت نمي برم

قزن قلفی

بعضی وقتا آدم کيف ميکنه اين شوهرا کرم ميريزن البته بلانسبت عزیز جون شما ! ته ته دل آدم غنج ميزنه و اينطوری بهانه خوبی داری برای الکی قهر کردن و ناز کشيده شدن و و و و و و