خواص ظرف غذا

از خواص ظرف غذا می تونیم به نکات زیر اشاره کنیم:

۱- بردن غذا به اداره...

۲- بردن غذا به پیک نیک..

۳- بردن غذا به مسافرت..

۴- بردن غذا به شهرهای مختلف ایران.. که این قسمت خودش شامل تمامی شهرها و روستاها و همه مکانهایی می شود که اسم دارند...

شماره نمی دونم به اضافه یک- بردن غذا به کشورها و باز تمام نقاط جهان که اسم دارند.

شماره نمی دونم به اضافه دو- ریختن غذا داخل آن و گذاشتن داخل یخچال...

البته در ظرف غذا هم خواص بسیاری دارد که می توان به نکات زیر اشاره کرد:

۱- بستن در ظرف غذا و بردن غذا به اداره..

۲- بستن در ظرف غذا و بردن غذا به پیک نیک..

۳- بستن در ظرف غذا و بردن غذا به مسافرت..

۴-بستن در ظرف غذا و  بردن غذا به شهرهای مختلف ایران.. که این قسمت خودش شامل تمامی شهرها و روستاها و همه مکانهایی می شود که اسم دارند...

شماره نمی دونم به اضافه یک-بستن در ظرف غذا و  بردن غذا به کشورها و باز تمام نقاط جهان که اسم دارند.

شماره نمی دونم به اضافه دو- بستن در ظرف غذا و ریختن غذا داخل آن و گذاشتن داخل یخچال...

شگفت آورترین نکته در این بررسی این است که ظرف غذا یک  خاصیت کمتر از در خود دارد و آن خاصیت این است...

شماره نمی دونم به اضافه سه- استفاده از در ظرف غذا به عنوان قاشق در اداره وقتی که در آشپزخونه بسته است...

/ 2 نظر / 4 بازدید
کپلی

ببين من تسليم اعتراف می کنم در مقابلت کم آوردم . تو هر جا رفتی که حتی يه موس از يه کامپيوتر بوده آپ کردی وبلاگت رو من يکی که کم آوردم تسليم

سيب مهربون

من چرا نمی تونم وبلاگ کپل جون رو ببينم؟