ترق ترق صدا مياد.. صدای کفش و پاش میاد...

سلام

صدای ترق تروق میاد..

نه بابا اسب دوانی نیست...

مگه اینجا اسب هم داریم؟!!!!!!!!!!

منم دیگه.. دارم تو راه پله ها یورتمه می رم...

با اون صندل جدیدهام .. پاشنه هاش تق تقی نیست... ولی چوت یورتمه می رم ترق ترق صداش میاد...

می دونین اینکه دل ادم ها حتی برا تق تق صندل های من هم تنگ میشه جالبه...

تازه با این صدا می دونن هنوز سیبی داره تلاش می کنه.. برا زندگیش که خیلی دوسش داره...

تازه علاقه اش از امروز بیشتر هم شده!!!!!!!!!!!!

/ 1 نظر / 27 بازدید
سيب مهربون

کی به کيه من اوللللل