سیزده

مادر شوهرم امروز برام زنگ زد.. کلی قربون صدقه ام رفت... گفت بی تو هرگز...

زنداداشم.. همون بزرگتره.. بهم زنگ زد.. خیلی ازم عذر خواهی کرد... کلی هم بهم عید رو تبریک گفت..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

چیه دروغ سیزده رو چهاردهم نشنیده بودین.. یا به عبارتی نخونده بودین؟

حالا خوندین...

/ 3 نظر / 3 بازدید
آوامین

بدجنس !!!عجب دروغی بودا !به جون آوامین باور کردم ...[ماچ]دروغگوی خوبی هستی پس [نیشخند][زبان]

آوامین

مگه بهترین دوست سال باید دوست جدیدی باشه ؟مثلا می نوشیتی اوامین جای دوری میرفت [نیشخند][زبان] امیدوارم حس خوشبختی به همه مون برگرده ... فرگل رو ببوس ...دلم برات تنگ شده ...تا بهتون زنگ نزنم زنگ نمی زنین که ...یه خورده رو به راه میشم میام سراغت آبجی ... ولی من مرده این جواب دادناتم !!!! درس سالتم حرف نداششششششت[قهقهه]