قلقلک.. قسمت دوم...

من هنوز نفهمیدم.. اشرار و زورگیرها... و آدمهای متجاوز به ناموس مردم.. چه ربطی به مانتو تنگ و چسبان داره!!!!!!

من هنو زکه هنوزه نفهمیدم... اعتیاد و معتاد.. و قاچاقچی و غیره چه ربطی به شلوار کوتاه داره...

من هنو زکه هنوزه این سوال قلقلکم میده... همینکه اینهمه آدم شرور که کمترین مجازاتشون اعدامه رو باید با اینهمه آدم که لباس غیر نتعارف می پوشن باید یه جا در موردشون حرف زد...

/ 0 نظر / 4 بازدید