تایتانیک!!! برگرفته از خاطرات سفر

می خوام با عزیز جون یه عکس تایتانیکی بگیرم.. آست تامبیز!!!! ازم می گیری؟

تامبیز دوماد خوشگل بابام!!! : چطوری یعنی.. عین وسطهای فیلم تایتانیک یا آخرهاش .. عین کدوم قسمتش دقیقا؟!!!!

 

/ 0 نظر / 15 بازدید