وقتی پارسا ما را اسکول می کند!!!!

سلام
خوبید؟
خوبیم...
این عسل خان عمه.. خیلی با حاله... یه وقتهایی یه جوابهایی به آدم میده.یه حرفهایی می زنه که روده بر می شی..
الان جاش خالیه..
تازه داشت شیرین زبونی می کرد و تازه نطقش باز شده بودها...یکی از کارهاش این بود..
وقتی قبلا عصبانی می شد از تو یکی از این کارتونهاش یاد گرفته بود می گفت دیونه..
خلاصه کلی تلاش کردن بهش یاد دادن این حرف بدیه..
و دیگه نگفت.. تا اینکه یه روز برگشته به معصوم میگه: ای دیبوس..
معصوم با چشمای باز و گشاد شده نگاش کرد.. اون گفت: عمه من حرف های بد نزدم.. من گفتم دیبوس...
معصوم: دیبوس؟؟ یعنی چی؟
عمه دیبوس یعنی اینکه مثلا این در دیبوسه.. یا می گیم ای دیبوس های مهربون... ای مامان دیبوس.. عمه های دیبوس...یعنی من همه رو د وست دارم.. دیبوس کلمات بد نیست!!!!
**********
پارسا کار بد کردی؟ خودتو تنبیه کن...
م یگم خودتو تنبیه کن...
ژارسا: نازی .. نازی آقا پارسا.. و خ ودشو ناز می کرد ...
****
پارسا کوبید تو سر عمه اش...
پارسا جون من رو می زنی؟
نه عمه .. این زدن نبود.. این برای تربیت بود... می خواستم ادبت کنم تا عمه خوبی باشی!!!!!
********
دیشب موقع خداحافظی...
عمه مواظب خودتون باشین... مواظب نی نی هم باشین...

/ 3 نظر / 4 بازدید
آوامین

الهیییییییییی....چه عسلی این کوچولیییییییییی[ماچ][ماچ]

آوامین

بهتری عزیزم؟

بلفي

[ماچ]