یه بحث دوستانه

عزیز جون: تموم افتخار ....اینه که مهندساش فول تایم و بدون اتلاف وقت در خدمت اونجا هستن...
من: خوب حالا چی شده؟
*: این دوستت که همش داره باهات چت می کنه
-: تو هم به همه چیز گیر می دی ها...
*: من از چت و این جور مسائل متنفرم
_: خوب منم هیچ وقت نگفتم که چرا با من چت نمی کنی... اصلا تقصیر خودته به بجه اهمیت نمی دی ..باهاش چت نمی کنی... وبلاگش رو نمی خونی.... کامنت براش نمی ذاری....(طلبکارانه بخونین...)
خلاصه باهاش خرید نمی ری... به من که می رم خرید می خندی.... می گی همین مهستان و بازار شام همه چیز داره... یا اینکه برو قائم تجریش خرید کن بعد هم برو خونه خالت... اصلا می دونی چیه به خاطر همین کارهات و بی توجهی هات به من رفتم دوست پسر دار شدم دیگه...
*: خوب حالا چرا ناراحت می شی نگفتی دقیقا چیکاره است؟
_: من چه می دونم فرصت نشد ازش بپرسم... تو هم گیر دادی به کارش دومادت که نمی خواد بشه.. با اون دختر نداشتت..خیلی دوست داری برو خودت ازش بپرس.. .. اصلا برو دوست پسرش شو تا با تو هم چت کنه...


پ ن: می گم اگه یه روزی بچه ام دختر بشه، تازه به مادرش هم بره اولین نفری که خودکشی می کنه خودمم. بچه اینقدر پر رو بی حیا...

/ 0 نظر / 4 بازدید