آقا پیرمرد مهربون!!!

اول امروز صبح رو بگم تا یادم نرفته سفر و خاطره نویسی باشه برا بعد...

صبح عزیز جونم با مهربانی هر چه تمامتر منو از خواب بیدار کرد...

تعجب نکنین.. وقتی مجبور باشی بری سر کار که دیگه بیدار شدنت نمیاد ... حتی اگه ساعت ۲۳:۳۰ خوابیده باشی... دریا که نمی خواستم برم... دیگه تفریح و سکوت و صبح و طلوع آفتاب هم نبود...

دیدم اصلا یه ذره هم شبیه ادمهایی که می خوان برن سر کار نیست...

گفتم مگه نمیای؟

حالا خودم تو رختخوابم ها...

گفت نه.. برات چای گذاشتم...

ولی نون نداریم...

الان هم که بسته  است.. پس چی بخوره عسل ناز بره سر کار... دیشبم که شام نخوردی...

گفتم هیچی هنوز از عطر بهاره سرشار و مست و سیرم... هرچند عین عسل عمه سیرمونی ندارم و دلم می خواست بمونم ... ولی الان سیرم از عطر دریا و اکسیژن مفرط...

هیچی تا پاشم و حاضر شم کمی طول کشید... شد ساعت ۵:۲۰ رفتم دیدم عشق من با یه لبخند قشنگ خوابش برده...

اتاقمون رو که عوض کردیم.. روحیه هر دومون بهتر شده

باوردتون میشه.. طی یه عملیات غیر منتظره دیشب این جابجایی انجام شد...

الان خونمو رو ببینی فکر می کنی وسط جنگ جهانی دوم ایستادی...

به قول عزی جون خودمونیم ها هیچ جا تخت خودمون نمیشه... البته بهش گفتم از این به بعد بگو خونه خودمون...

راه افتادم که برم .. رفتم باهاش خداحافظی کردم.. باز کلی شادمانه تر شد...

راستی پول تو جیبی هم بهم داد...

ایستگاه که رسیدم دیدم اون آقا پیرمرده که می خواست من تنهاییشو پر کنم یادتونه اون اونجا بود..

منم زودی رفتم و سوار شدم..

گفتم من یه بار دیگه هم با شما اومده بودم درسته؟

گفت بله...

گفت چه خوب یادتونه.. گفتم نه.. فقط صداتون و رنگ ماشینتون یادم بود... من اصلا اون روز شما رو ندیدم

خیلی خوابم می اومد.. ولی تا تهران باهاش حرف زدم تا هم از انرژی مثبت من بهره مند بشه هم اینکه خوابش نگیره...

اومدم شرکت

خیلی نخندیدم ولی صورتم بشاش بود...

هر کی دید گفت سیبی چه انرژی مند اومدی سرکار...

عروسی خوش گذشت؟!!!!!!!!!!!!!!!!

من البته براتون این موضوع عروسی رو توضیح میدم...

تازه ساعت ۱۱ به عزی جونم زنگ زدم

خیلی خوشحال بود

و سرحال

حالا هم بهش بگم امروز فوتباله زودی بیاد بریم خونه...

فعلا کاری ندارین

باید برم به کارهام برسم

قول میدم پست های اون روزهایی که نبودم هم براتون بفرستم

کاری ندارین

فعلا بای بای

/ 0 نظر / 4 بازدید