بهترین روش رفع خستگی!!

بهترین روش برای رفع خستگی های یک روز پر کار.. یا حتی یه صبح کسل کننده م یدونین چیه؟

یه لیوان چایی خوش رنگ؟

نرمش؟

یه مشت و مال حسابی؟

خواب؟

دراز کشیدن و خالی کردن ذهن  و رفتن تو خلا ذهنی؟

....

و خیلی کارهای دیگه ای که شما یم کنید؟

نه .. بهترین روش برا رفع خستگی های یه عمر سگ دو زندنهات اینه که دخترت.. و یا پسرت که تازه راه افتاده با یه نگاه عاشقانه و با تمرکز هر چه تمامتر بهت بگه مامان جوون...

و تو رو که داری از کنارش رد می شی میخکوب کنه سرجات..

اون لحظه تمام خوشی های دنیا می ریزه تو دلت... و با قدرت مضاعف فرزندت رو در اغوش می کشی...

بهترین روش برا رفع خستگی  اینه که به فرزندت بگی عزیزم پشت مامی رو بمال درد یم کنه و اون با دستهای کوچیکشه بکشه پشتت و بگه دادی دادی (نازی. نازی) و بعد از پشت دستهاشو که تا پهلوت هم حتی نیم رسه حلقه کنه دروت رو سرشو بذاره پشتت..

حتی اگه بلوزت سفید باشه و حتی اگه دستهاش روغنی باشه و رب گوجه ای.. تو باز تمام خستگیت از تنت در می ره و م یخوای اون دستهای کوچولوش (در عین کثیفی) بخوری ....

خستگیت وقتی رفع می شه که تو داری حرف می زنی و یهو بگی کلاغ .. مثلا داری م یگی یه کلاغ چل کلاغ نکن.. و دخترت بدوئه طرفت و بگه .. پپپپپپپپپپررررر .. و انگشتهای قشنگشو بذاره زمین و هی یه چیزی بگه و بعد بگه پپپررررر.. و بعد هم دست بزنه...

.........

اگه کر کین می بینی برا رفع خستگی تمام خستگیهات فقط نیاز به خواب نداری...

یه کم م یتونی به دخترت به پسرت توجه کنی.. تا بدونی دنیا چقدر قشنگه..

 

/ 0 نظر / 4 بازدید