نا امیدانه...

لیوانی که وارونه بر میز قرارش داده‌اند، نیمه‌ی پری برای دیدن ندارد!

اینو تو یه وبلاگی خوندم.. حیفم اومد اینجا نیارمش..

/ 2 نظر / 4 بازدید
گلی مامان غزل

تو یه پستی نوشته بودی که بدرد جامعه نمیخوری و فقط مصرف کننده شدی! ناراحت شدم. پس اینهمه زحمتی که برای بزرگ کردن یه بچه و تحویل دادن یه انسان خوب به جامعه میکشی چیه؟ ماها هستیم که میفهمیم تربیت خوب بچه چقدر سخته. نه فقط تربیتش! حتی تر و خشک کردنش! پس دیگه از این فکرها نکن[چشمک]