حال ندارییییییییییییم!!!

سلام...

خوبید؟.. هی بد نیستیم شکر... تنها قسمت قشنگ امشب خرید برا دخترم بود...

براش رفتیم اساب بازی های فکری خریدیم...

بعدش دیگه رفتیم تو ترافیک شیکم مردم تا الان که اینجام...

خیلی زوره ها.. ادم بره تو ترافیک شیکم مردم..

قربونشون برم مردم که یه جا می بینن که یمتونن شیکمشون رو پر کنن افسار خر رو می کشن و یا علی می رن تو شیکم سرا...

شکر که من به امید کباب نبودم و شام خوردیم... وگرنه مرده بودم...

تازه دکتر هم رفتم..سینوزیت و هزار درد  ...

این حاجیت بدجوری روانمو ریخته به هم... حاجی خودم نه ها.. بابامو می گم...

باز افتاده تو کارهای سرخودانه که فقط پول خرج میشه و وقت... هیچی به هیچی...

تازه داداشم بهش توضیح داد که حاجی یه مشورت هم گاهی بی تاثیر نیست که بهش گفته کاسه کوزه ات رو جمع کن برو از خونه من...

البته نه با این لحن ولی همینو گفته...

چه می دونم کدوم احمق هایی باز رفتن تو جلد این حاجی ما که باز اینطوری شده...

دروغ چرا امشب زنگ زدم اصلا تحویلش نگرفتم...

الان هم با دایی چتیدیم...

شکر خوب بود...

داشتم می رفتم پام رفت رو توپ جیغ جیغی فرگلک.. از خواب پرید و شروع کرد به خندیدن... فکر کرده بازیه...

ساعت همین الانه ها... یعنی نیمه شب شرعی...

داشتم می گفتم....

امروز که هیچ.. امشبمون خراب شد...

الان پدر و دختر وسط هال ول شدن... عادت دارن...

تو این اتوبان لعنتی هر بار که میرم یه دو سالی پیر می شم...

تازه دیشب داداشم زنگ زده میگه..تو عکس عروسیمون که خیلی جونتر بودیو لاغر تر بودی...(یعنی لاغر بودی)... خوب خیلی قیافه ات فرق می کرد دیگه.. بعد این برادرزاده شیطونکت تور و شناخت... البته از روی عمو عزیز جون شناختت ها...

فکر کن...

می گه جوون تر بودی..

می دونین هی یاد سفر مشهدمون یم افتم...

اخه جاتون خیل یخالی بود...

البته تو حرم فقط...

می دونین من هیچ دعایی نداشتم... چه بنده بی نیازی هستم... برا همه شما دعا کردم... ولی خودم دعا نداشتم...

تنها دعام سلامتی همسر و فرزندم بود ...

می دونین که مامیش و برادر شوهرم و جاریم هم اومده بودن...

گاهی دلم براش می سوزه..

فکر کن . روز سومی بود که اونها مشهد بودن... تو یه سوییت... رفتم تو اشپزخونه.. اونم اومد.. جاریمو می گم.. اومد یه استکان بشوره... فکر می کنین چی شد.. گفت اصلا نم یدونم اینجا اسکاچ داره یا نه؟!!!!!!

یعن یتو اون سه روزه تو اشپزخونه هم نرفته بود...

تازه ما صبح رفتیم اونجا.. مادرشوهرم صبحونه اماده کرده بود... جاریم خواب وبد.. ساعت هم حدود 10 صبح بود...

برا من اینها مهم نیست ها...

ولی برا مامیش که سر همین موضوعات ما رو از خونه اش م یانداخت بیرونو جار و جنجال به پا می کرد... البته برا اینکه به جای ساعت 6 صبح ساعت 6:30 بیدار شدیم... حالا خیلی جالبه همچین عروسی.

هر چند اون زن برادر خوبه است... و اصلا ایرادی نداره.. تازه یه موضوع دیگه.. نمردیم فهمیدیم که به اون می گن دختر کوچولو...

حرف قلمبه شده زیاد دارم...

حال و حوصله ندارم...

هفته دیگه صغری میاد..

اصلا زندگی مسخره شده...

مسخره بود.. مسخره تر شده...

من برم...

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید