امشب همه خاطرات خوبی که با هم داشتیم رو گریه می کنم تا راحتتر فراموشت کنم. تا فقط واست یه زن باشم

یه مادر برای دخترکم... دخترک بی گناهم

/ 2 نظر / 15 بازدید
ال ما

چی شده آخه؟؟؟[ناراحت]

عسل

اینا همه ش خط و نشونای یه سیب مهربونه واسه خالی کردن عصبانیت من فکر نمیکنم اینا از عمق وجود باشه ممکنه این حرفم عصبانیت کنه ولی حس من همینه