سیبک سیب خور من!!!

این دخمل نازنین من حاضره هر چیزی رو بخوره جز شیرشو...

دیروز بنده منزل... نه یعنی بنده... داشتم سیب گاز می زدم.. خانوم خانومها هی شیشه شیرشو تف کرد بیرون...

هی حالت عق زدن به خودش گرفت...

بهش گفتم دختر نازم شیرتو بخور.. گوش نکرد... گفتم من بهت شیر بدم.. دیدم اونم تف کرد...

همینجوری سیب رو بردم طرفش.. دودستی دستو پا زنان به طرف سیب می خواست هجوم بیاره.. بردم جلو دهنش...

با ولع هر چی تمامتر شروع کرد به زبون زدن سیب...

چیز دیگه اوردم دادم دستش.. تف کرد بیرون.. و فقط چشمش دنبال سیب بود...

چی فکر کردین.. فکر کردین الکی اسمش سیبک شده؟

دخترکم داشت از گشنگی غش می کردها.. ولی حاضر بود سیبو زبون بزنه ولی شیر نخوره...

/ 3 نظر / 3 بازدید
محمد رضا

الهی قربون لیــــــــس زدنش بشم من... [خجالت][زبان]

دنیا

سلام خسته نباشید اتفاقی وبلاگتون را دیدم. شاید سیبک کوچولو داره دندان در می آره. موفق باشید

دنیا

سلام خسته نباشید اتفاقی وبلاگتون را دیدم. شاید سیبک کوچولو داره دندان در می آره. موفق باشید