چهار برگ

این چند روز هر چند به علت بیماری خاله خوب نبود.. ولی...

شبهای خاطره انگیزی بود برامون.. مخصوصا برا من.. از چت کردن با عشق قدیمیم گرفته(موضوع داره.. ) البته به صورت دسته جمعی .. تا حرفهای خاله زنکی و غیبت و .. خندیدن تا صبح... (عین قدیمها) تا امشب که با خاله و عموی همسرم نشستم چار برگ بازی کردم..

یعنی اینقدر خندیدم که حد نداشت...

شاید خنده های این چند روزم اندازه همه خنده های یک سال گذشته ام باشه..

حالا وخامت اوضاعم رو درک کنید..

امشب فهمیدیم که خاله اینها بازی بلدند.. تازه من خودم بعد سالیان دراز نشستم بازی کردم..

دست اول من و خاله با هم بازی کردیم و من عین قدیم ها که خر دست بودم بردم..

خاله ا ین وسط ها می گفت تو خیلی بی ادبی... (البته من استرس گرفته بودم.. تازه داشت دعوا یم شد..)

بعد تو بازی با عمو.. دیدم اونها مرده خور و خر دستند...

نشد یه بار من هفت خاج شم... باری به هر جهت خیلی خوش گذشت...

این وسط ها گفتم با عرض معذرت.. شما مرده خورید..

فکر کن من ١٧ بودم که باختم...

............

روزی که گذشت روز خوبی بود.. نهار پدیده بودیم.. بعد نهار عهم رفتیم پارک.. بعد هم ما رفتیم تا با دخترخاله ام خداحافظی کنیم..

.....

تنها کمبود امروز این بود که من کمی بیماری دارم.. و با دوستم هم چت نکردم.. (شوخی بود دومیش ها)

..............

بترکه چشم حسود....

/ 0 نظر / 2 بازدید