هلو مهربون!!

یه ۶ روز دیگه در ساعت ٢ بامداد یک عدد سیب مهربون به هلو مهربون تبدیل می شود..

یادم نبودها.. دایی جان اینها یادم انداختم..

تازه از همون پس (به جای زین پس) به بعد به جای واژه خیلی مانوس سیب مهربون از واژه خوردنی و احساس برانگیز هلو مهربون استفاده می شود..

یعنی می تونین استفاده کنین .. وگرنه ما همان سیب مهربانیم جهت مردم و یه سبد میوه ایم جهت استفاده که نه حظ کردن همسر...

دخترک تب دارد..

دعا کنید مسئله مهمی نباشد طاقت مریضی این یه نفر را اصلا ندارم.. و البته توانش را..

/ 2 نظر / 4 بازدید
شهاب

هلوووووووووووووووووووووووووووووووووو !