Daisypath Anniversary tickers شعر ...... بند...... تم.....با.....نی!!! - سيب مهربون

شعر ...... بند...... تم.....با.....نی!!!

تا بیده همین بیده...

حرفهای نسنجیده..

خندهای مردیه (به ضم میم)...

تا بیده همین بیده..

لبهایش که خندیده...

از شرم نترکیده!!!!

تا بیده همین بیده...

غصه های نخوردیده...

عقلهایی که پکیده!!!

.......... که دیده (کلمه اول به دلیل داشتن حرف رکیک نقطه چین گذاری شد!!!!)

تا بیده همین بیده...

بچه همسایه تو خودش.... ر....ی....د....

بوش گندش همه را فراگیریده...

حتی هندوانه هم گندیده...

تا بیده همین بیده...

آردهای بیخیده...

الک ها آویخیده....

تا بیده همین بیده...

یه سیب درماندیده (درمانده شده)

عقل از سر به کف دادیده...

چشم در کف دست نهادیده...

پاهایش قلمیده...

دستهایش شکستیده...

در واقع...

سیبی مردیده....

تا بیده همین بیده..

چشمها پف آلوده...

دهن ها گشادیده

از بس خمیازیده...

فک ها کش آمدیده...

از بس که پرچانیده (پرچونگی کرده)

تا بیده همین بیده...

قافیه تنگیده...

شاعر جفنگیده...

اوه نه شاعره جفنگیده...

تا بیده همین بیده...

سیبی روانیده...

خواب آلودیده..

یه عالم کار بر سرش هوار گردیده...

تا بیده همین بیده...

تا کجا با این شعر آمدیده؟

مگه شما کار نداشتیدیده؟

چقدر بیکارتر از من پیداییده!!!!!!!!!!!!!

تا بیده همین بیده..

سیبی به قربان شما رفتیده...

الان مردیده..

چون به قربان شما رفتیده!!!!!

سیبی تا توسط رییس نکتیده..

باید رفتیده...

تا بیده همین بیده..

شعرها بی پایانیده...

جفنگیاتم شما را خندانیده؟!!!!

تا بیده همین بیده..

خداحافظی سخت بیده...

ولی وزارتی ها منو کشتیده..

اگه دیتاها نه اصلاحیده (دیتا ها رو اصلاح نکنم کشتن منو)

تا بییده همین بیده

اشکها روان گردیده...

سیبی طاقت نداریده...

ولی باید برفتیده...

پس من باییده....

تا اطلاع ثانوی بای

پ نوشتیده:

اگر اینها را نفهمیده..

بر خودتان خرده نگرفتیده...

اشکال از فرستنده بیده....

تا بیده همین بیده....

حالا یه کم خندیده..

تا سیبی از لبخند شما خوشحالیده...

قربان نانایی رفتیده...

قربان آمینایی هم رفتیده...

قربان شیدایی مردیده!!!!!

قربان خاله ای هلاکیده...

قربان شهابی نرفتیده...

خوب عزیز جون منو کشتیده...

نه شهابی کشتیده!!!!

نوشته : سیب مهربون در ساعت ۸:۳٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٥ تیر ۱۳۸٦
خاطرات سيب كوچولو

سیب مهربون

¤من هر چی بخوام اینجا می نویسم..طاقت نداری نخون . خانواده حق خوندن این مطالب رو ندارن.¤

نامه هاتو بده به من
سیب مهربون


انبار سيب دوني

سيب تازه
تیر ٩٢
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
اسفند ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥

سيب هاي دست چين

ما يه اكيپيم
فاستوس یعنی چه؟
شعر بند تمبانی
چهارشنبه می تونه روز خوبی باشه!
دلمه خارجی
سه حیوان زندگی من
شاید خودم شاید او

عكسهايي از باغ سيب

عكس خانوادگي

دوست هاي سيب كوچولو

افندوکهای قزن قلفی
سیبک مهربون۲
سیبک مهربون۱
آسمان آبی ساندی مهربون
هراسستان
نانا مهربون
سيبک مهربون ۳
چرخ و فلک آمینا گلم
داستانهای محمد رضا
IQهایی در حد سس مایونز
مازنی پاپلی
صميمی ترين دوست من
روزهای زندگی شيدا
زندگی ما و غزل
اتاقی از آن خورم
من دل تو زندگی
لیدی جین
هراسستان
حرافی
اینجا مدرسه نیست
طراح قالب


آمار سيب دزد ها

  RSS 2.0