Daisypath Anniversary tickers دل که بگرفت از کسی خرسند کردن مشکل است... - سيب مهربون

دل که بگرفت از کسی خرسند کردن مشکل است...

چینی بشکسته را پیوند کردن مشکل است...

سلام..

سلام بابا جون.. این شعر بالایی رو که معرف حضورتون هست..

بابا خوبم.. کاش یه کم منصف بودی.. کاش..

اینو امروز برا من خوندی در ای که دلمو شکوندی...

نه اینکه از محبتم بهت کم شدهباشه نه.. می دونی من تحمل هیچ ناراحتی تو رو ندارم بابا جان...

ولی چی بگم بابا... وقتی بعد اینهمه سال زندگی منو. بچه هاتو نشناختی.. و انوطوری در مورد مادرم حرف می زنی..

و مادرم.. هییییییی مادرم هنوز هنوزه با اینهمه بی احترامی های تو نمی دونم چرا با تو زندگی می کنه ...

مادری که روزهایی مادرانه از تو نگهداری کرد...

کاری جز گریه کردن و خالی شدن از اینهمه ناراحتی ندارم بابا...

نمی دونم بابا ...

شاید من عیناین دو تا خواهرم نباشم..

شاید می موندم و تو سری م یخوردم و حرف یم خوردم و حرص می خوردم.. ولی تنهات نم یذاشتم...

ولی مطمئن باش کمتر از اینها از تو نارحت نمی شدم..

دوست ندارم بیشتر از این بنویسم..

ولی م یدونم تو هیچ وقت این جا رو نیم خونی.. ولی بابا از دستت ناراحتم.. انتظاری ازت ندارم.. انتظار ندارم دستم نمک داشت باشه...

نه هیچ انتظاری ندارم...

ولی انتظار دارم به مادرم احترام بذاری.. لا اقل پیش مردم..

در اینم مورد  مشکل اکثر آدم های دنیا اینه که یا مادر نبوده اند.. یا مرد هستند و ماد رنمی شن..

یا ماد رهستند ولی اینقدر راحت از کنار مادر بودنشون گذشتند که یادشون نمونده مادر بودن یعنی چی.. یا مردها و زنهایی هستند که مادرشون رو فراموش کردند...

فکر کردین من چرا از مادرشوهر و کی کی حرف یم خورم و دم ن یزنم.. چون هر چی هست مادر همسرمه..

بی خیال بابا.. فقط کاش م یدونستی بچه های تو جز معدود بچه هایی هستند که ینقدر پدرشون رو دوست دارند..

حتی عزیزجون هم اینقدر باباشو دوست نداره ...

خوش باشی بابا..خوش..

نوشته : سیب مهربون در ساعت ٤:٠٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۸۸
خاطرات سيب كوچولو

سیب مهربون

¤من هر چی بخوام اینجا می نویسم..طاقت نداری نخون . خانواده حق خوندن این مطالب رو ندارن.¤

نامه هاتو بده به من
سیب مهربون


انبار سيب دوني

سيب تازه
تیر ٩٢
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
اسفند ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥

سيب هاي دست چين

ما يه اكيپيم
فاستوس یعنی چه؟
شعر بند تمبانی
چهارشنبه می تونه روز خوبی باشه!
دلمه خارجی
سه حیوان زندگی من
شاید خودم شاید او

عكسهايي از باغ سيب

عكس خانوادگي

دوست هاي سيب كوچولو

افندوکهای قزن قلفی
سیبک مهربون۲
سیبک مهربون۱
آسمان آبی ساندی مهربون
هراسستان
نانا مهربون
سيبک مهربون ۳
چرخ و فلک آمینا گلم
داستانهای محمد رضا
IQهایی در حد سس مایونز
مازنی پاپلی
صميمی ترين دوست من
روزهای زندگی شيدا
زندگی ما و غزل
اتاقی از آن خورم
من دل تو زندگی
لیدی جین
هراسستان
حرافی
اینجا مدرسه نیست
طراح قالب


آمار سيب دزد ها

  RSS 2.0